نمایش موارد بر اساس برچسب: طرح توجیهی ایجاد مولد بیو گاز - ایران صنعت
ایران صنعت - طرح توجیهی و مشاوره سرمایه گذاری
ایران صنعت - ایده های نو در سرمایه گذاری

آخرین راهنمای انتخاب

کلیه مطالب راهنمای انتخاب ...

تازه های تکنولوژی

همه خبرها ...

راهنمای سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...

محبوب ترین های سایت

بیوگاز به نام گاز مرداب نیز شهرت یافته با تركیبي از متان CH4 و دي اكسیدكربن Co2 و بوي قابل تشخیص مانند تخم مرغ گندیده . سبك تر از هوا مي باشد و طبق مطالعات انجام گرفته در هندوستان آنالیز بیوگاز در جدول زیر ذكر گردیده كه میزان درصد گاز متان آن بستگي به دماي هاضم داشته و هر چه دماي هاضم پایین تر باشد درصد متان آن بیشتر و ارزش حرارتي بالاتري دارد ولي میزان گاز تولید شده كمتر است . بیوگاز ها به دو دسته زیر تقسیم مي شوند.

1. بیوگازهاي با بار آلي ورودي زیاد

2. بیوگازهایي با بار آلي ورودي کم

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت