ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - دانلود نمونه طرح توجیهی

سفارش طرح توجیهی
طرح های توجیهی صنعتی
طرح های توجیهی کشاورزی و کشت و صنعت
طرح های توجیهی دامپروری و مزارع پرورش ماهی و طیور
طرح های توجیهی خدماتی و کسب و کار های کوچک
طرح های توجیهی گردشگری و توریسم - احداث هتل و پارک و ...
comfar طرح توجیهی کامفار
مشخصات طرح های توجیهی - استاندارد طرح های توجیهی

پکیج های طرح توجیهی

 • پکیج طرح های توجیهی صنایع ساختمانی
  قیمت 80000 تومان
  گسترش کار نگارش طرح توجیهی انجام…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع خودرو
  قیمت 90000 تومان
  یکی از مهمترین صنایع موجود در…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع فلزی
  قیمت 90000 تومان
  زمینه های بکر معادن در کشور ما…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع چوب و سلولوزی
  قیمت 50000 تومان
  طی این سال ها…
همه پکیج ها ...
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 47
دوشنبه, 08 مرداد 1397 15:32

طرح توجیهی توليد پودر نانو سیلیس

در  طرح توجیهی توليد پودر نانو سیلیس سعی شده است تا با معرفی این صنعت اطلاعات بیشتری در زمینه این طرح، میزان سرمایه گذاری، سودآوری، تسهیلات اعطایی و نرخ های بازده سرمایه گذاری آن ارائه شده و آن را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری مناسب بررسی نماییم، امیدوارم این اطلاعات مفید فایده باشد و تا پایان مطلب همراه ایران صنعت باشید.

 

 

 معرفی محصول:

با توجه به رشد سریع تحقیقات علمی و عملی علوم و فنون نانودر کلیه علوم و صنایع توجه بسیار کمی به کاربردهاي این پدیده در صنعت ساختمان و بطور عام در ساخت و ساز شده است ولی اخیراً با توجه به تقویت کننده ها و استحکام دهنده هاي نانویی در مصالح ساخت و ساز موج جدیدي با شتاب فزاینده اي صنعت ساخت و ساز را در بر گرفته است.

سیلیسیم دي اکسید یا سیلیکا فراوان ترین ماده سازنده پوسته زمین است . این ترکیب با فرمول شیمیایی SiO2 ساختاري شبیه الماس دارد، ماده اي بلوري و سفید رنگ است دماي ذوب و  جوش آن نسبتاً زیاد است و در طبیعت به دو شکل بلوري و آمورف (بی شکل) یافت می شود. کاربرد مهم نانو سیلیس در تولید انواع بتن است که کیفیت و خواص محصول تولید شده آن بستگی زیادي به نوع و اندازه ذرات سیلیکا دارد.در اینجا به بررسی اهمیت و اثرات استثنایی سیلیسیم در بتن تأکید می شود.

محلول نانویی سیلیس  (Nanosilica) دي اکسید سیلیس(Sio2)  است که اندازه ذرات آن  در ابعاد نانو متر می باشد. محلول نانو سیلیس متشکل از ذراتی هستند که گلوله شکل با قطر کمتر از 100 nm یا به صورت ذرات خشک پودر یا به صورت معلق در مایع محلول قابل انتشار می باشند ، که مایع آن معمول ترین نوعمحلول نانو سیلیس معلق کاربرد هاي چند منظوره مانند خاصیت ضد سایش ، ضد حریق، ضد انعکاس سطوح از خود نشان مید هد.

این آزمایشات نشان داده اند که واکنش محلول نانو سیلیس( Ccolloidal silica )با هیدرواکسید کلسیم در مقایسه با میکرو سیلیکا بسیار سریع تر انجام گرفته و مقدار بسیار کم این مواد همان تأثیر پوزولانی مقدار بسیار بالاي میکروسیلیکا را در سنین اولیه دارا می باشد. این خاصیت ماده ، بدلیل ریز بودن ذرات محلول نانو سیلیس معلق می باشد.  هیچ جاي تعجب نیست که ذرات میکروسیلیکا نوعاً داراي سطح مخصوص N 2 شامل  m2g 25- 15 می باشد ، در صورتی که ذرات محلول نانو سیلیس m2g- 180 می باشند. تحقیقات کاربردي انجام شده شامل کاربرد  نتایج نانو سیلیس(nano silica)  به شکل محلول آن در گروت می باشد. آزمایشات خواص ریولوژي فرمول گروت در مقایسه با گروت میکروسیلیکا، هیچ جدا شدگی و آب اندازي از خودنشان نداده و نیز مقاومت فشاري 28 روزه بیش از mpa 155را بدست می دهد.

اضافه کردن نانوذرات سیلیکا (nano sio 2) به ملات سیمان باعث بهبود مقاومت فشاري و خمشی ملات نسبت به ملات معمولی گردیده است. در این طرح خصوصیات نانوذرات سیلیکا با مشخصات مندرج در جدول زیر در سیمان استفاده شده اند. و در ضمن به ملات سیمان ماده پراکننده ذرات نانو(UNF)  و حباب زدا براي کاهش حبابهاي هوا در داخل بتن اضافه می شود.

که مقاومت خمشی و فشاري ملات سیمان با افزودن نانوذرات سیلیکا (Nano-Sio2) بیشتر از مقاومت ملات سیمان معمولی است. در صورتیکه با افزایش نسبتنانوذرات سیلیکا مقاومت فشاري 28 روزه افزایش می یابد. و اینکه نانوذرات بعنوان یک مادهپرکننده حفره هاي سیمان را پر می کنند و به مانند فوم سیلیکا مقاومت بتن را افزایش می دهند.

نام و کد محصول (آیسیک 3):

کدهاي ISIC از چهار رقم تشکیل شده که مشخص کننده طبقه صنعت مورد نظر است دو رقم سمت چپ، نشانگر بخش و دو رقم بعدي نشانگر گروه و طبقه صنعت است .چهار رقم هم توسط کشور به رقمهاي قبلی اضافه می شود که به شناسایی دقیق محصول کمک میکند.

چهار رقم اول (شامل بخش، گروه و طبقه) منشاء بین المللی دارد و از جامعیت لازم برخورداراست براي تعیین چهار رقم دوم نیز کمیته اي در وزارت صنایع و معادن وجود دارد که نسبت به تهیه کدهاي جدید هشت رقمی (محصول) اقدام میکند.

با توجه که براي نانو سیلیس کد ایسیک منحصر به فردي وجود ندارد می توان از کد ایسیک زیربا عنوان نانو بودرهاي غیر فلزي براي نانو سیلیس استفاده نمود .

 

کدآیسیکمرتبطباصنعتتولیدنانوسیلیس

ردیف

کد آیسیک

نام کالا

1

26991445

نانو سیلیس

 

شرایط واردات و صادرات محصول :

شرایط صادرات و واردات کالا در ایران بر اساس مقررات صادرات و واردات ایران مصوب هیئت وزیران در تاریخ 1372/07/04 میباشد عمده سیلیس وارداتی کشور بیشتر به صورت بودري و خشک شده و پاك شده از نا خالصی ها میباشد که قسمت بیشتر ان در صنعت شیشه و ریخته گري و .... استفاده می شود .

و چون براي نانو سیلیس هیج شرایط خاصی در نظر گرفته نشده بر اساس قوانین و مقررات هیئت وزیران در تاریخ 1372/07/04 کانی سیلیس و فراورده هاي از   کالاهاي مجاز محسوب می شوند و لذا واردات آن با رعایت قوانین گمرکی و بازرگانی هیج منع قانونی ندارد.

- بررسی روند صادرات و واردات محصول در طی پنج سال گذشته

به دلیل اینکه نانو سیلیس اخیرا پا به عرصه صنعت نهاده و محصولی ناشناخته می باشد هیچگونه اماري از واردات این محصول در دسترس نیست.

- بررسی روند مصرف در طی پنج سال گذشته

بر اساس تحقیقات به عمل آمده از وزارت صنایع و معادن و سازمان هاي مربوطه روند مصرف نانو سیلیس کم و

در حد قابل چشم پوشی می باشد.

- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجم

با عنایت به پروژه هاي عظیم سدسازي و عمرانی در کشور و استانداردهاي مرتبط با ساختمان سازي و با عنایت به اینکه نانو SiO2 یک ماده افزودنی به بتن می باشد ( البته اگر از مصرف این ماده در سایر صنایع صرفنظر شود ) می توان با حدس قابل قبولی پیش بینی میزان مصرف این ماده را با توجه به سیمان تولیدي در کشور حدس زد.

سال

1392

1393

1394

1393

1394

تولید سیمان در سال های اخیر (تن)

70,000,000

65,000,000

59,000,000

55,000,000

53,000,000

نانو سیلیس مورد نیاز (تن)

1,400,000

1,300,000

1,180,000

1,100,000

1,060,000

 

البته مقدار محاسبه شده بالا مقداري تقریبی بوده که فقط نانو سیلیس مورد استفاده از بتن را نشان می دهد که با توجه به اینکه در چرم سازي و مواد غذایی و ... نیز از نانو سیلیس استفاده می شود میزان محاسبه شده را می توان با 5% بالاسری در نظر گرفت.

هماهنگونه که ملاحظه می شود محصول مورد مطالعه در سالهای اخیر مصرف بالایی داشته که با توجه به عدم تولید داخلی آن، کالا وارداتی بوده و در نتیجه تولید داخلی آن از صرفه بالایی برخوردار می باشد.

بررسی اقتصادی طرح:

ظرفیت تولید: 5.000 تن

مساحت زمین: 40.000 متر مربع

سرمایه گذاری کل: 179.238 میلیون ریال

نرخ بازده: 27 درصد

اشتغال زایی: 45 نفر به طور مستقیم

 

خواندن 6225 دفعه

نگارش طرح توجیهی بروز

سلام دوست عزیز، با تشکر از بازدید شما از وب سایت ایران صنعت، حضور گرانقدر شما اعلام میداریم که کارشناسان ما آماده هستند تا این طرح های توجیهی را به صورت بروز مطابق استانداردهای بانکی و براساس اعداد و ارقام واقعی حال حاضر برایتان آماده نمایند. جهت هماهنگی در این خصوص با ما تماس بگیرید.

نگارش طرح توجیهی، انجام مطالعات امکان سنجی و بازار تخصص ماست.

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی تولید پنل PVC

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل (فاز توسعه) تولید پنل PVC  سال نگارش: 90 تعداد صفحه: 30 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. ف ...
3 تعداد فروش
ریال 1,200,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی تولید کود NPK

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید کود های شیمیایی NPK سال نگارش: 90 تعداد صفحه: 50 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فر ...
4 تعداد فروش
ریال 1,700,000

طرح توجیهی تولید تجهیزات هوشمند اطفاء حریق

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید تجهیزات اعلام و اطفاء حریق هوشمند  سال نگارش: 92 تعداد صفحه: 37 نحوه دریافت:بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود ...
0 تعداد فروش
ریال 1,500,000

طرح توجیهی کشت گندم

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل کشت گندم  سال نگارش: 91 تعداد صفحه: 44 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فایل: docx(قا ...
0 تعداد فروش
ریال 1,300,000
طرح توجیهی تولید پنل PVC
طرح توجیهی تولید کود NPK
طرح توجیهی تولید تجهیزات هوشمند اطفاء حریق
طرح توجیهی کشت گندم

نظرات مشتریان

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


 • 0
 • 0

گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام