سفارش طرح توجیهی - ایران صنعت
ایران صنعت - طرح توجیهی و مشاوره سرمایه گذاری
ایران صنعت - سفارش طرح توجیهی

فرم های سفارش طرح توجیهی

سفارش طرح توجیهی

فرم سفارش طرح توجیهی صنعتی فرم سفارش طرح های توجیهی صنعتی و معدنی
فرم سفارش طرح توجیهی کشاورزی فرم سفارش طرح های توجیهی کشاورزی
فرم سفارش طرح توجیهی دامپروری فرم سفارش طرح های توجیهی دامپروری
فرم سفارش طرح توجیهی خدماتی فرم سفارش طرح های توجیهی خدماتی
فرم سفارش طرح توجیهی گردشگری فرم سفارش طرح های توجیهی گردشگری و توریسم

 

 

مراحل کار ما به شرح زیر است:

دریافت اطلاعات کلی از متقاضی طرح توجیهی به دو طریق تلفنی یا حضوری صورت می پذیرد
انتخاب سرویس مورد نظر
توافق بر سر موارد انجام کار
در نهایت امضای قرار داد
واریز پیش پرداخت
جمع آوری اطلاعات اولیه طرح توجیهی
پاسخ گویی مشتری به سوالات مطرح شده
تعیین مسیر انجام کار
تحقیق و جستجو پیرامون تکنولوژی طرح
کسب اطلاعات در این خصوص
شروع نگارش طرح توجیهی
انجام محاسبات مالی
تهیه گزارش از طرح توجیهی و ارائه آن به مشتری
انجام ویرایش های نهایی طرح بنا به تقاضای مشتری
تهیه گزارش تفصیلی از طرح توجیهی به همراه گزارش کامفار از طرح
ارسال طرح توجیهی کامل برای مشتری
 

بایستی بدانید طرح های توجیهی نگارش شده در شرکت بهبود صنعت تا پایان اخذ مجوز و دریافت تسهیلات بانکی ضمانت می شوند و هر گونه تغییرات احتمالی به صورت رایگان برای شما عزیزان صورت می پذیرد. امیدواریم در مسیر سرمایه گذاری موفق در کنارتان باشیم.

نمونه طرح های توجیهی شرکت در بخش های مختلف به شرح زیر می باشد:

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت