ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - دانلود نمونه طرح توجیهی

سفارش طرح توجیهی
طرح های توجیهی صنعتی
طرح های توجیهی کشاورزی و کشت و صنعت
طرح های توجیهی دامپروری و مزارع پرورش ماهی و طیور
طرح های توجیهی خدماتی و کسب و کار های کوچک
طرح های توجیهی گردشگری و توریسم - احداث هتل و پارک و ...
comfar طرح توجیهی کامفار
مشخصات طرح های توجیهی - استاندارد طرح های توجیهی

پکیج های طرح توجیهی

 • پکیج طرح های توجیهی صنایع ساختمانی
  قیمت 80000 تومان
  گسترش کار نگارش طرح توجیهی انجام…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع خودرو
  قیمت 90000 تومان
  یکی از مهمترین صنایع موجود در…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع فلزی
  قیمت 90000 تومان
  زمینه های بکر معادن در کشور ما…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع چوب و سلولوزی
  قیمت 50000 تومان
  طی این سال ها…
همه پکیج ها ...
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 47
دوشنبه, 05 شهریور 1397 13:18

طرح توجیهی تولید مواد اولیه داروئی

در طرح تولید مواد اولیه داروئی سعی شده است تا با معرفی این صنعت اطلاعات بیشتری در زمینه این طرح، میزان سرمایه گذاری، سودآوری، تسهیلات اعطایی و نرخ های بازده سرمایه گذاری آن ارائه شده و آن را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری مناسب بررسی نماییم، امیدوارم این اطلاعات مفید فایده باشد و تا پایان مطلب همراه ایران صنعت باشید.

 

گیاهان دارویی به گیاهانی گفته می شوند که داراي ماده ي موثره ي مشخصی باشند که به آن Active sabstans میگویند که در درمان بیماري یا پیشگیري از بروز آن مورد استفاده قرار گیرد و نام آن دریکی از فارما کوپه هاي المللی ذکر شده باشد و یکی از اجزاي آن ( ساقه،ریشه،گل،برگ،میوه و. . .) داراي ماده ي موثره ي موفق بوده و در درمان بیماري به کار رود داروهایی که از گیاهان دارویی تهیه می شود ،داروهاي گیاهی نامیده می شود . بر اساس روشهاي مختلف مصرف دارو هاي گیاهی در اشکال گوناگون ساخته می شوند که ذیلا به آنها اشاره شده است .

شکل خوراکی : به شکل جامد مانند قرص و کپسول ، به شکل مایع مانند شربت شکل تزریقی : مانند امپول و ویال شکل استنشاقی : مانند اسپری و بخور شکل موضعی : مانند پماد وکرم وقطره و شامپو شکل پوستی : مانند چسب پوستی شکل داخل رکتال : مانند شیاف

تنوع داروهاي با منشاء گیاهی با توجه بر تنوع بیماري ها می باشد وبدین ترتیب می توان تعداد بسیار زیادي از این داروها را معرفی کرد.

گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی بدست آمده از آنها ، در طول تاریخ قرابت خاصی با انسان داشته اند و آثاردارویی و موارد استفاده آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. اگر چه توجه به این داروها در سالهاي گذشته ناچیزبوده ولی خوشبختانه اخیرا مورد توجه بیشتري قرار گرفته اند. داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی یکی ازمعادن غنی کشور بوده که امکان صادرات آنها نیز وجود دارند،زیرا که وقتی به ارقام واردات کشورهاي اروپایی مثل آلمان و فرانسه توجه می شود مشاهده می شود که داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی در جهان بازاربزرگی دارند . ایران از نظر آب وهوا ، موقعیت جغرافیایی وزمین رشد گیاهان دارویی یکی از بهترین مناطق جهان محسوب می شود و در این میان استان هرمزگان به دلیل برخورداري از دوره فصول گرما ،جایگاه خاصی را در تولید انواع گیاهان به خود اختصاص داده است .

استان هرمزگا ن با وسعت حدود 000/800/6 هکتار داراي بیش از 900 گونه گیاهی است که در عرصه منابع طبیعی استان پراکنده اند. شرایط اقلیمی خاص باعث شده است که پوشش گیاهی خاصی نیز در استان پراکنش داشته باشد. استان هرمزگان در مرکز ناحیه رویشی خلیج و عمانی واقع است و علاوه برآن با داشتن 1100کیلومتر مرز آبی پتانسیل بسیار بالایی از گیاهان دریایی (جلبکها) در استان وجود دارد ، جنگلهاي مانگرو با وسعت حدود 20 هزار هکتار از جنگلهاي کم نظیر است، حضور حدود 300 گونه دارویی دراستان نیز دال بر غناي پوشش گیاهی استان می باشد. از دیگر مواردي که ضرورت تشکیل بخش منابع طبیعی را تایید می کند می توان به وسعت 000/100/1هکتار جنگل، 000/800/3هکتار مرتع و 306/565/1هکتارکویر و بیابان در استان اشاره کرد.

با توجه به پتانسیل ها ي موجود در استان هرمزگان و برنامه ریزي  دقیق در زمینه ي تولید مواد دارویی وبهداشتی از گیاهان بومی آبزي و غیر آبزي استان ، ایران و در پی آن استان هرمزگان می تواند به یکی ازمهمتری صادرکنند گان داروهاي گیاهی تبد یل شده و از این راه درآمد ارزي قابل توجهی را براي کشور به ارمغان بیاورد.

شرایط واردات و صادرات محصول

مطابق اطلاعات کسب شده از دست اندرکاران صنعت دارو ، در حال حاضر هر چند بخش عمده اي از نیاز دارویی کشور در داخل تولید می گردد ، لیکن در مورد گیاهان داروئی این وضعیت برعکس می باشد یعنی اینکه تولید داخل و واردات در سطح همسانی قرار دارد و بنابر این وزارت بازرگا نی محدودیت خاصی  برای واردات این محصولات اعمال نمی کند . البته باید گفت که رعایت اصول اعلام شده وزارت بهداشت براي هر وارد کننده الزامی است .

لذا با پرداخت حقوق گمرکی که به میزان 4 درصد است امکان واردات وجود خواهد داشت نکته ایکه در اینجا لازم است در مورد واردات مواد دارویی ذکر گردد ، این است که واردات دارو تحت ضوابط وزارت بهداشت تصور می گردید که از جمله این ضوابط ثبت منبع دارو است . فر آ یند ثبت منبع داراي زمانبري حدود 8 ماه و هزینه هاي مرتبط بوده و استخدام یک دکتر داروساز به عنوان مسئول فنی از ضوابط دیگر آن است .

از نقطه نظرمقررات وزارت بازرگانی ، برا ي صادرات محصولات تولیدي طرح هیچگونه شر ایط و محدو یتی وجود ندارد. لیکن از آنجا یی که این محصولات، یک کالای پزشکی و درمانی محسوب می گردند، از ا ینرو  ورود به بازارها ي جهانی مستلزم برخورداري تولیدکننده از شرا یطی می باشد که در جدول زیربه شرا یط فوق اشاره شده است.

توضیح موارد مصرف و کاربرد محصول مورد نظر در داخل و بازارهای خارجی

مواد دارویی که از گیاهان بومی و غیرآبزي تهیه خواهد گردید براي درمان بیماري هاي انسان مورد استفاده قرار می گیرند . در حالت کلی مصرف داروهاي گیاهی در موارد زیر می باشد :

داروها ي مغز واعصاب داروها ي گوارشی داروها ي زنان و زایمان داروها ي زمستا نه

بررسی کالاهای جایگزین،رقبا و تجزیه و تحلیل و اثرات آن بر مصرف محصول :

در صنعت شیمی و داروسازي ، هر کالایی جایگاه مصرف خود را داشته و نمی توان از ماده اي دیگر درجایگزینی آن استفاده کرد . البته این موضوع عمومیت نداشته و بعضا برخی مواد از این اصل مستثنی می باشند . لذا در مورد مواد دارویی بدست آمده از گیاهان مختلف نیز می توان گفت که داروهاي شیمیایی که تعداد و تنوع آنها نیز بسیار بالا می باشد ، به عنوان کالاهاي جایگزین داروهاي گیاهی محسوب می گردند

 

اهمیت استراتژیکی کالا در ایران و بازارهای خارجی

در سالهاي اخیر رویکردي همه جانبه جهت استفاده از داروهاي با منشأء طبیعی و به ویژه گیاهی در بین مردم بوجود آمده است. بطوریکه بخش عمده اي از داروهاي عرضه شده در برخی از کشورهاي جهان راداروهاي با منشأء گیاهی و طبیعی تشکیل می دهند از طرف دیگر دارو یکی ازکالاهاي مهم است که در توسعه سلامتی جامعه نقش بسازایی دارد . بنابر این داروهاي تولیدي طرح حاضر را می توان به عنوان یک کالاي مهم درصنعت داروئی کشور محسوب کرد .

همچنین استفاده از گیاهان دارویی در توسعه ي پایدار می تواند به طورعمده داراي نقش هاي زیر باشد:

ایجاد مواد اولیه براي صنایع داروسازی ایجاد اشتغال دستیابی به بازارهاي جهانی حفظ محیط زیست سلامت و امنیت بهداشتی افراد و ...

 

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

با انجام جستجوهاي اینترنتی ، کشورهاي زیر را می توان به عنوان کشورهاي عمده تولید کننده مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان مختلف معرفی کرد :

 

  هندوستان   چین   انگلستان   فرانسه   ترکیه   کانادا

وضعیت کنونی بازار جهانی نیز در نمودار زیر مشخص است که چین و هند سهم عمده تجارت جهانی این محصولات را در دست دارند:

خواندن 6162 دفعه

نگارش طرح توجیهی بروز

سلام دوست عزیز، با تشکر از بازدید شما از وب سایت ایران صنعت، حضور گرانقدر شما اعلام میداریم که کارشناسان ما آماده هستند تا این طرح های توجیهی را به صورت بروز مطابق استانداردهای بانکی و براساس اعداد و ارقام واقعی حال حاضر برایتان آماده نمایند. جهت هماهنگی در این خصوص با ما تماس بگیرید.

نگارش طرح توجیهی، انجام مطالعات امکان سنجی و بازار تخصص ماست.

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی جایگاه سوخت دومنظوره

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل جایگاه سوخت دو منظوره سال نگارش:93 تعداد صفحه: 37 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فا ...
7 تعداد فروش
ریال 1,400,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی پرورش عقرب

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل پرورش و سم گیری عقرب  سال نگارش: 97 تعداد صفحه: 61 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت ف ...
3 تعداد فروش
ریال 1,800,000

طرح توجیهی پیست موتور چهارچرخ

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل احداث پیست موتور چهارچرخ سال نگارش: 92 تعداد صفحه: 28 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرم ...
4 تعداد فروش
ریال 1,200,000

طرح توجیهی صادرات، واردات و تعمیرات قطعات یدکی مستعمل

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل صادرات، واردات و تعمیرات قطعات یدکی مستعمل سال نگارش: 92 تعداد صفحه: 28 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانل ...
4 تعداد فروش
ریال 1,200,000
طرح توجیهی جایگاه سوخت دومنظوره
طرح توجیهی پرورش عقرب
طرح توجیهی پیست موتور چهارچرخ
طرح توجیهی صادرات، واردات و تعمیرات قطعات یدکی مستعمل

نظرات مشتریان

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


 • 0
 • 0

گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام