ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - دانلود نمونه طرح توجیهی

سفارش طرح توجیهی
طرح های توجیهی صنعتی
طرح های توجیهی کشاورزی و کشت و صنعت
طرح های توجیهی دامپروری و مزارع پرورش ماهی و طیور
طرح های توجیهی خدماتی و کسب و کار های کوچک
طرح های توجیهی گردشگری و توریسم - احداث هتل و پارک و ...
comfar طرح توجیهی کامفار
مشخصات طرح های توجیهی - استاندارد طرح های توجیهی

پکیج های طرح توجیهی

 • پکیج طرح های توجیهی صنایع ساختمانی
  پکیج طرح های توجیهی صنایع ساختمانی
  قیمت 80000 تومان
  گسترش کار نگارش طرح توجیهی انجام…
 • پکیج طرح های توجیهی صنایع خودرو  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع خودرو
  قیمت 90000 تومان
  یکی از مهمترین صنایع موجود در…
 • پکیج طرح های توجیهی صنایع فلزی و ماشین ابزار  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع فلزی
  قیمت 90000 تومان
  زمینه های بکر معادن در کشور ما…
 • پکیج طرح های توجیهی صنایع چوب و سلولوزی  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع چوب و سلولوزی
  قیمت 50000 تومان
  طی این سال ها…
همه پکیج ها ...
دوشنبه, 15 مرداد 1397 ساعت 01:00

طرح توجیهی ریسندگی و بافندگی

نوشته شده توسط 

در طرح توجیهی ریسندگی و بافندگی سعی شده است تا با معرفی این صنعت اطلاعات بیشتری در زمینه این طرح، میزان سرمایه گذاری، سودآوری، تسهیلات اعطایی و نرخ های بازده سرمایه گذاری آن ارائه شده و آن را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری مناسب بررسی نماییم، امیدوارم این اطلاعات مفید فایده باشد و تا پایان مطلب همراه ایران صنعت باشید.

معرفی محصول :

محصول انواع پارچه های تاری وپودی خام پنبه ای والیاف مصنوعی است که اصطلاحا به پارچه خام پنبه ای متقال می گویند.متقال کلیه پارچه های پنبه ای خام تکمیل نشده ای است که بسته به نوع مصرف درعرض های مختلفی تولید وپس از تکمیل به اسامی مختلف تجاری چیت،چلوار،آستری،دبیت،وال،ململ،

پوپلین،ملحفه ای،پرده ای و...به بازار عرضه می گردد.هرچند این واحدبرای تولید انواع پارچه های سبک پنبه ای،مخلوط پنبه والیاف مصنوعی مناسب می باشد امابا توجه به اهمیت پنبه به خاطرطبیعی بودن واهمیت خصوصیات خاص آن،دراین طرح تنها تولید پارچه های صددرصد پارچه ای شامل چلوار،چیت،

دبیت،پاتیس،ملحفه ای مورد توجه است.این پارچه ها بعد ازانجام عملیات تکمیل ورنگ رزی وچاپ دارای مشخصات زیر خواهند بود:

چلوار : عبارت است ازپارچه پنبه ای که سفید وتکمیل شده باشد.معمولادرعرض 90سانتی متربافته می شوند.امادرعرض های دیگر مورداستفاده قرارمی گیرد.

چیت : عبارت است ازپارچه پنبه ای که سفیدگری وچاپ وتکمیل شده باشد.

پاتیس : عبارت است ازپارچه پنبه ای سفید شده که بارنگ های روشن رنگ شده باشد.

دبیت : عبارت است ازپارچه پنبه ای سفید شده که بارنگ های تیره رنگ شده باشد.

ملحفه ای:عبارت است ازپارچه پنبه ای سفیدشده که به صورت ساده چاپ می شود.یابسته به طرح چاپ آن میتواند بازمینه رنگی باشد.علاوه برپارچه های فوق الذکر،پارچه های دیگری نیزازالیاف صد در صدپنبه تولید می گردد که دراین طرح چندان موردتوجه قرار نمیگیرند امادرصورت داشتن سفارش ،این واحد توانایی تولید آن ها راخواهد داشت.

مشخصات فنی محصول:

پارچه متقال پارچه ای پنبه ای است که هیچگونه عملیات رنگرزی،چاپ وتکمیل روی آن انجام نگرفته است .جنس پارچه متقال صد در صد پنبه بوده ونخ مورد مصرف آن دربافت آن بایستی یکنواخت وعاری ازعیوب ریسندگی باشدطرح بافت پارچه متقال اکثرتافته می باشد.پارچه متقال درعرض های مختلف عرضه می گردد که طبق استانداردهای ملی ایران میزان تلرانس عرض 2-+ درصد می باشد.پارچه های متقال دارای حاشیه ای به پهنای 10-50 میلی متر با دوبرابر تراکم تاری زمینه می باشد.حداکثر آهار درپارچه متقال نسبت به وزن کل پارچه مساوی با 3درصد ومیزان رطوبت بازیافتی درآن طبق استاندارد ملی ایران حداکثر 5/8درصد نسبت به وزن کل  پارچه می باشد.پارچه های متقال باید بربرابر شستشو مقاوم بوده وحداکثرجمع شدگی مجازدراثر شستشو درجهت تار 5 درصد ودرجهت پود2درصد می باشد.(طبق استانداردایران)وزن مترمربع محصول براساس نمره نخ انتخابی وتراکم های تاری وپودی موردنظرمتفاوت می باشد.اماعمدتا پارچه های تولیدی دراین واحد دارای 120 تا 180 گرم درمتر مربع می باشد.وباید دارای حداقل مقاومت درجهت تارمعادل 45 کیلوگرم نیرو ودرجهت پود 30 کیلوگرم نیرومی باشدضمناپارچه متقال بایستی دارای یکنواختی بافت باشد ومقدارمتوسط عیوب درهرحال نبایستی بیش از 20عیب باشد وفاصله عیوب ازیکدیگر حداقل 10 مترباشد.نمرات متداول دربافت متقال 10و16و20 انگلیسی می باشد.

 بسته بندی محصول

پارچه متقال ازروی چله پارچه بازشده وتوسط دستگاه رول کنی به رول تبدیل می شود ودرانتها هررول بایستی به وسیله کاغذ مهار گردد.سپس رول هادرون گونی عدل بندی شده وروی هرعدل مشخصات پارچه متقال ازقبیل تولیدکننده،نوع کالا،متراژ،تعداد رول،شماره سفارش وکد مشتری قید گردد.

شرایط واردات و صادرات محصول

همه واردکنندگان پارچه باید تایع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند.. طبق مقررات گمرکی، ارزش پارچه برحسب فاکتورهای متعددی تعیین می شود. یکی از عوامل موثر بر ارزش پارچه، گرماژ پارچه (وزن یک مترمکعب از پارچه) است. همچنین براساس قوانین تجارت پارچه، واردات و ترخیص پارچه از گمرک مشمول ۹ درصد مالیات ارزش افزوده است.

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید محصولات در  داخل و همچنین قیمت جهانی محصول  :

ویژگی های بازار محصول وسهم قابل کسب یک واحدتولیدی دربازار مصرف کالا،درتصمیم گیری برای احداث واحد مزبور وانتخاب ظرفیت آن نقش عمده ای راایفا می نماید.دراین ارتباط مهم ترین پارامترهای قابل بررسی پتانسیل تولید موجود وآتی کشور،میزان مصرف(نیاز)بازار،میزان واردات وامکانات صادرات محصولات واحد،کانون های مصرف وچگونگی رشدآنها می باشد.پارامترهای مختلفی برقیمت فروش محصول مؤثر خواهدبود که برخی ازپارامترهای مهم درزیر شرح داده شده است:

1- قیمت مواداولیه مصرفی که یکی ازمهمترین هزینه های متغیرتولید می باشد ونقشه عمده ای رادر تعیین قیمت تمام محصول دارد.

2- منطقه جغرافیایی واحداث واحد بخصوص ازلحاظ دسترسی به منابع تعیین مواداولیه وکانون های مصرف محصول،هزینه های مربوط راتحت تاثیر قرارخواهد داد.

3- نوع تکنولوژی مورداستفاده ازطریق تاثیر برسرمایه گذاری،کیفیت محصول تولیدی ومیزان ضایعات و...برقیمت فروش محصول مؤثرخواهدبود.

4- هزینه نیروی انسانی مورد نیاز تاثیر مستقیم درهزینه های متغیر تولید وقیمت تمام شده محصول دارد.

ظرفیت تولیدواحدبرروی قیمت فروش محصول مؤثراست به این ترتیب که افزایش تولید ازطریق سرشکن نمودن هزینه های سربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصول رادارد باتوجه به نکات فوق قیمت فروش محصول تولید شده باید کل هزینه های تولید را تامین نماید وباید درحدی باشد که بتوان سهمی ازبازار را به دست آورد.کارخانه های تولید پارچه درایران به رغم استفاده ازیک چهارم ظرفیت خود توانسته اندعلاوه برتامین نیازبازار داخلی بخشی ازتولیدات خود را هرچنداندک به دیگر کشورها صادرکنند.این امرنشان دهنده آن است که اگر مواد اولیه مورد نیازصنایع نساجی باقیمت مناسب دراختیار تولید کنندگان قرار گیرد وآنها بتوانند ازتمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند مطمئنا باید تولید انبوه پارچه، قیمت تمام شده محصولات به طور چشم گیری کاهش خواهد یافت.

اهمیت استراتژیکی کالا در ایران و بازارهای خارجی

براساس شواهد تاریخی،ریسندگی وبافندگی درایران به چندین هزار سال قبل ازمیلادمسیح باز می گردد ودربیشتراین دوران صنعت نساجی همواره ازصنایع پررونق درزمینه عرضه محصولات نساجی دربازار مصرف داخل وبازارهای صادراتی بوده است.اگرچه درچنددوره به دلیل برخی عوامل،تجارت پارچه های چینی درکشورمان گسترش یافت،امابا احیای صنعت نساجی دراین زمینه به موفقیت های چشم گیری دست یافتند.اماگویی تاریخ مجددا درحال تکرار است.چراکه واردات منسوجات چینی به ایران امان تولید کنندگان رابریده وصنعتی که روزی برقامت تاریخ پارچه بی بافت وآوازه آن درشرق وغرب عالم می پیچید امروز با تردیدهای بسیاری درمرزماندن یانماندن مواجه شده است که خواست مشترک مردم وایجادیک عزم ملی می توان دصنعت نساجی رابه روزهای بالندگی وافتخاربازگرداند.

ازطرفی باتوجه به اینکه صنعت نساجی گسترده ترین صنعت کشورازنقطه نظر تعدادزیر بخش ها ونیروی انسانی فعال درآن است وتوسعه پایدارآن باعث ثبات دروضعیت استغال واقتصاد افرادبسیاری ازجامعه می شود می توان ضمن خارج ساختن صنعت پرمزیت نساجی ازوضعیت فعلی گامی مهم درمسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی وکاستن ازتعداد بیکاران کشوربرداشت لذابا توجه به مواردذکرشده تولید کالای فوق وگسترش واحدهای تولید کننده آنها ازاهمیت استراتژیکی بالایی برخورداراست.

 

بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید در پنج سال گذشته

طبق اطلاعات بدست آمده از سازمان صنعت معدن و تجارت واحد های فعال در این زمینه به شرح جدول زیر می باشند:

 

مساحت زمین: 15.000 متر مربع

سرمایه گذاری ثابت: 650.887 میلیون ریال

نرخ بازده: 24 درصد

بازده سرمایه گذاری: 4.2 سال

ظرفیت پروژه  :  نخ 20 پنبه اپن اند 3645 تن-پارچه پنبه ای خام 2300 متر مربع

 

شرکت بهبود صنعت آمادگی خود جهت تهیه طرح توجیهی ریسندگی و بافندگیاعلام می دارد

 هم اکنون سفارش طرح توجیهی ریسندگی و بافندگی دهید

استفاده از کلیه مطالب این سایت برای عموم آزاد می باشد، فقط در راستای حفظ زحمات تیم تولید محتوی ما خواهشمندیم در صورت برداشت از این محتوی لینک ما را درج نمایید. باسپاس

 

 

 

 

بازدید 3868 بار

نگارش طرح توجیهی بروز

سلام دوست عزیز، با تشکر از بازدید شما از وب سایت ایران صنعت، حضور گرانقدر شما اعلام میداریم که کارشناسان ما آماده هستند تا این طرح های توجیهی را به صورت بروز مطابق استانداردهای بانکی و براساس اعداد و ارقام واقعی حال حاضر برایتان آماده نمایند. جهت هماهنگی در این خصوص با ما تماس بگیرید.

نگارش طرح توجیهی، انجام مطالعات امکان سنجی و بازار تخصص ماست.

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی احداث کارخانه آسفالت

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل احداث کارخانه آسفالت گرم سال نگارش: 95 تعداد صفحه: 80 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرم ...
8 تعداد فروش
ریال 1,500,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی تولید ظروف پلاستیکی، فیلم های چند لایه و چاپ

عنوان طرح: طرح توجیهی مفصل تولید ظروف یکبار مصرف، فیلم های چند لایه و چاپ  سال نگارش: 96 تعداد صفحه: 64 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل ...
1 تعداد فروش
ریال 1,700,000

طرح توجیهی کشت گندم

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل کشت گندم  سال نگارش: 91 تعداد صفحه: 44 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فایل: docx(قا ...
0 تعداد فروش
ریال 1,100,000

طرح توجیهی پرورش قارچ

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل پرورش قارچ سال نگارش: 93 تعداد صفحه: 53 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فایل: docx(ق ...
2 تعداد فروش
ریال 1,100,000
طرح توجیهی احداث کارخانه آسفالت
طرح توجیهی تولید ظروف پلاستیکی، فیلم های چند لایه و چاپ
طرح توجیهی کشت گندم
طرح توجیهی پرورش قارچ

نظرات مشتریان

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


 • 0
 • 0

گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632342065
همراه : 09012500867

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام