ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - مقالات کارآفرینی و مدیریت

آخرین راهنمای انتخاب

 • راهنمای جامع خرید تلویزیون
  خرید یک تلویزیون جدید با توجه به تنوع بسیار زیاد محصولات و تکنولوژی‌های متفاوت امروزی، همیشه کاری دشوار بوده و…
 • چگونه وام ۴۰ میلیونی مسکن بگیریم
  با مصوبه مجلس همه بانک‌ها موظف شده‌اند به انبوه سازان برای هر واحد مسکونی ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار…
 • راهنمای خرید پیانو
  هر نوع خریدی را که ما انجام می دهیم به نوعی می توان یک سرمایه گذاری دانست در همین راستا…
کلیه مطالب راهنمای انتخاب ...

راهنمای سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 43
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 45
سه شنبه, 01 مرداد 1392 17:00

زمينه هاي تحقيقاتي مناسب در كارآفريني

نوشته شده توسط

كارآفريني به عنوان يك پديده نوين در اقتصاد نقش موُثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها يافته است. كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار امروزه داراي نقش كليدي است. به عبارت ديگر در يك اقتصاد پويا ، ايده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغيير مي باشند و در اين ميان كارآفرين است كه الگويي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد را به ارمغان مي آورد.از اين رو در يك گسترده وسيع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف كنندگان ، توليد كنندگان ، سرمايه گذاران) بايد به كارآفريني بپردازند و به سهم خود كارآفرين باشند.

 آنچه دراين رابطه اهميت دارد اين است كه عليرغم اهميت روزافزون اين پديده و نقش فزاينده آن در اقتصاد جهاني كمتر به اين موضوع پرداخته ميشود. وضعيت اقتصادي كشور و تركيب جمعيتي امروزه بيش از پيش مارا نيازمند يافتن زمينه هاي پيشرو در صحنه اقتصادي مي كند و در اين راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهكارهاي مناسب جهت آموزش ، تربيت و استفاده بهينه از نيروي فعال و كارآفرين بيشتر مي شود.

در اين رابطه با استفاده از منابع موجود و تجربيات حاصله فهرستي از موضوعات قابل تحقيق در سطح كارشناسي ارشد( و بعضا " در سطح دكتري) بصورت پروژه تحقيقاتي يا پايان نامه يا هر گونه تحقيق ديگري بطور خاص و در سطح مشخصي بايد مورد توجه قرار گيرد.

 

اهم موضوعات قابل تحقيق در كارآفريني:

 جنبه هاي اقتصادي كسب و كار

 ويژگي هاي روانشناختي و فردي

 عوامل اجتماعي ونقش دولت

 آموزش كارآفريني

 نقش شركتهاي كوچك

 نقش استراتژي و عوامل سازماني

 تكنولوژي اطلاعات

 

1- جنبه هاي اقتصادي كسب و كار:

 بررسي علل و عوامل عدم موفقيت كارآفرينان در ايجاد كسب و كارهاي جديد

 مطالعه و بررسي فرآيند ايجاد كسب و كار توسط كارآفرينان و ارائه الگوي رفتاري آنان در صنايع مختلف

 بررسي و تجزيه و تحليل اقدامات كارآفرينانه شركتها بر اساس الگوي شومپيتر

بررسي انواع كارآفرينان در ساختار اقتصادي (ارتباط نوع فرصتهاي اقتصادي و نوع كارآفرينان)

 بررسي شيوه هاي تاُمين مالي براي حمايت از كارآفرينان

 نقش كارآفرينان در رشد و توسعه اقتصادي از ديدگاه تئوريهاي اقتصاد

 رويه ها و روش هاي مالي در موسسسات كارآفريني

 نقش كارآفريني در احياي صنايع رو به زوال

 نقش كارآفريني و اشتغال زايي( بويژه جوانان)

 بررسي رابطه بين ارزشها و قوانين اسلامي و اشاعه فرهنگ كارآفريني كارآفريني و موُسسات خيريه

 جهاني شدن (Globalization ) و كارآفريني

 جايگاه كارافريني در نظريات توسعه اقتصادي كشورهاي جهان سوم

 كارآفريني در بخش كشاورزي

 

2- ويژگي هاي روانشناختي و فردي:

 بررسي علل خروج نيروهاي كليدي شركت ها و تجزيه روند ادامه آينده شغلي آنها در بخش هاي صنعت و خدمات

 شناسايي كارآفرينان موفق و ارائه الگوي موفقيت آنها در بخش صنعت و خدمات

 بررسي ويژگي هاي شخصيتي (Traits) و روانشناسي كارآفرينان فردي( Entrepreneurs)

 بررسي ويژگي هاي شخصيتي - روانشناسي كارآفرينان سازماني ( Intrapreneurs)

 بررسي متغير هاي تسهيل كننده و نيازهاي مختلف كارآفرينان در صنايع مختلف

 مطالعه مقايسه اي و تطبيقي بين ويژگي هاي كارآفرينان فردي و سازماني بين ايران و امريكا

 مطالعه در خصوص ويژگي ها و انگيزه هاي كارآفرينان زن

 نقش والدين در تربيت و ايجاد خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي در كارافرينان

 اخلاق كارآفريني( Entrepreneurship ethics)

 تفاوت بين مديران و كارآفرينان در بخش صنعت و خدمات ايران

 عوامل موُثر بر تصميم گيري توسط كارآفرينان

 مطالعه مقايسه اي و تطبيقي بين ويژگي هاي كارآفرينان فردي و سازماني در صنايع مختلف ايران

 بررسي و تطبيق ويژگي هاي كارآفرينان در صنعت و خدمات

 

3- عوامل اجتماعي ونقش دولت:

 بررسي و مطالعه متغيرهاي جمعيت شناختي كارآفرينان در صنايع مختلف

 بررسي نقش ساختارهاي حقوقي و قانوني در توسعه كارآفريني

 بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي كارآفرينان

 بررسي نقش سياست هاي حمايتي دولت در توسعه صنعتي و ايجاد شركت هاي جديد

 نقش دولت در ايجاد مراكز آموزش و ترويج كارآفريني

 بررسي جنبه هاي قانوني و حقوقي ايجاد يك فعاليت جديد در قالب يك شركت

 نقش رسانه هاي گروهي در ترويج كارآفريني در جامعه

 ارائه الگوي شبكه كارآفريني و ارائه آن

 موانع كارآفريني در كشورهاي جهان سوم

 ارتباط قانون كار و مقررات مربوطه با فرهنگ كارآفريني در ايران

 بررسي عوامل جامعه شناختي در كارآفريني

 تأثير هنر بر استعداد كارآفريني

 

4- آموزش كارآفريني:

 طراحي دوره هاي آموزشي در سطوح دبستان، راهنمايي و دبيرستان در خصوص كارآفريني

 طراحي دوره هاي آموزشي در سطوح دانشگاه

 مدل ارزيابي بازده سرمايه گذاري در آموزش كارآفريني

 ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در كارآفريني

 ارائه راهكارهاي اجرايي آموزش كارآفريني و ايجاد پرورشگاههاي كارآفرين ( Incubator ) توسط نهادهاي اجرايي و آموزشي

 

5- نقش شركتهاي كوچك:

 بررسي و تجزيه و تحليل علل عدم شكل گيري زنجيره هاي خدماتي - توزيعي فرانشيز (Franchise) در ايران

 نقش شركتهاي كوچك در توسعه اقتصاد

 بررسي و ارزيابي پروژه ها و فرصتهاي كارآفريني

 نقش فرانشيز در توسعه كارآفريني

 ساختار سرمايه در مؤسسات كوچك و كارآفرين

 مديريت استراتژيك در مؤسسات كوچك و نقش كارآفرين در تدوين استراتژي

 بررسي زمينه هاي كارآفريني در صنايع كوچك ايران

 نقش فرانشيز در اشتغال زائي و توسعه اقتصادي

 

6- نقش استراتژي و عوامل سازماني:

 ساختارهاي تأمين مالي پروژه هاي كارآفرينانه و Capital Venture

 بررسي استراتژي هاي كارآفريني سازماني در رشد و بقاي شركتها رابطه مديريت، رهبري و فرهنگ در مؤسسات كارآفرين

 نقش تيم مديريت در كارآفريني (سازماني)

 ارتباط چرخه عمر سازمان با كارآفريني

 اثربخشي در مؤسسات كارآفرين و مقايسه با مؤسسات غير كارآفرين

 ارتباط بين بازاريابي و كارآفريني

 دورنماي كارآفريني در قرن 21 و پيامدهاي آن براي ايران

 توسعه ساختارهاي زيربنايي كارآفريني در كشور

 نقش ساختار و استراتژي در مؤسسات كارآفريني

 ايجاد تيمهاي كارآفريني جهت رشد مؤسسه

 چالشهاي مؤسسات داراي رشد سريع و كارآفرينانه

 انحلال مؤسسات و شركتها در بخشهاي مختلف صنايع

 تبيين مدل مديريت منابع انساني مبتني بر پرورش كارآفرين

 

7- تكنولوژي اطلاعات :

 نقش تكنولوژي اطلاعات و اينترنت در توسعه فرصتهاي كارآفريني

 فرايند انتقال تكنولوژي و فرايند نوآوري در شركتهاي كارآفرين

 بررسي استفاده از تكنولوژي اطلاعات در كارآفريني در ايران

 طراحي سيستم اطلاعات كارآفريني در صنعت و خدمات

 طراحي سيستمهاي پاداش و حقوق و دستمزد مبتني بر الزامات كارآفريني

خواندن 4164 دفعه

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی مجموعه فرهنگی ورزشی

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل مجتمع فرهنگی ورزشی سال نگارش: 95 تعداد صفحه: 105 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فای ...
29 تعداد فروش
ریال 1,800,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی تولید سولفات پتاسیم

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید سولفات پتاسیم سال نگارش: 92 تعداد صفحه: 63 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فای ...
3 تعداد فروش
ریال 2,300,000

طرح توجیهی آموزشگاه خیاطی

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل راه اندازی آموزشگاه خیاطی سال نگارش: 90 تعداد صفحه: 40 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فر ...
2 تعداد فروش
ریال 1,300,000

طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی میوه

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل سورتینگ و بسته بندی میوه سال نگارش: 92 تعداد صفحه: 43 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرم ...
3 تعداد فروش
ریال 1,700,000
طرح توجیهی مجموعه فرهنگی ورزشی
طرح توجیهی تولید سولفات پتاسیم
طرح توجیهی آموزشگاه خیاطی
طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی میوه

نظرات مشتریان

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


 • 0
 • 0

گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام