ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - آشنایی با خطوط تولید و فرآیندهای صنعتی

محبوب ترین های سایت

راهنمای سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...

ایده های سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 43
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44
دوشنبه, 26 فروردين 1392 09:00

تولید اسکلت فلزی

نوشته شده توسط

 استفاده از فلز در مصالح سازهاي به ساخت یک پل قوسی در انگلستان به دهانۀ 30 متر با استفاده از اعضاي چدنی بین سالهاي 1777 تا 1779 بر می گردد. بین سالهاي 1780 تا 1820میلادي پلهاي چدنی متعددي به همین شیوه ساخته شد. تیر اصلی این پلها، خرپاي قوسی با اعضایی از جنس چدن بود. در حدود سال 1840 به تدریج آهن کم کربن (چکش خوار( ] آهنی که کربن آن در حدود 0.01 تا 0.03 می باشد.[ به عنوان جایگزین چدن معمولی در امر ساختمان سازي استفاده گردید.

قدیمیترین آن، پل چهار دهانه بریتانیا در ولز با دهانه هاي 7براي ساخت آن از ورقها و نبشیهایی از جنس آهن کم کربن استفاده گردید. با تولید و نورد نیمرخ مختلف از جنس چدن و آهن کم کربن استفاده از این نوع فلز گسترش بیشتري یافت. نورد میلگردها در سال 1780 و نورد ریلها در سال 1820 شروع شد که نهایتاً به نورد نیمرخهاي H شکل در سال 1870 انجامید.

 در سال 1890 به تدریج فولاد جایگزین آهن کم کربن در امر ساختمان سازي شد. در حال حاضر فولاد از عمده ترین مصالح ساختمانی می باشد. البته از فولاد در جاهاي دیگري مثل انواع پلهاي فلزي ، برجهاي فلزي ، دکلها، چارچوبهاي فلزي و درب و پنجره و... استفاده می شود. لذا به دلیل پراکندگی محصولات در این پروژه، محصولی که عمده ترین مصرف را دارد) اسکلت فلزي (مورد بررسی قرار می گیرد.

می توان از مزایاي کلی تولید اسکلت فلزي از مقاومت و دوام زیاد، خواص یکنواخت ماده، شکلپذیري بسیار بالا، شرایط آسان ساخت و نصب سریع آن، وزن کم، اشغال کمتر فضا و همچنین تخریب کمتر در زمان زلزله (با توجه به زلزله خیز بودن کشور (نسبت به محصولات مشابه نام برد.

 

توجیه اقتصادی سازه های فولادی

در ارزیابی اقتصادی یک ساختمان فولادی ، فقط در نظر گرفتن قیمت مصالح ساختمانی و نیروی انسانی کفایت نمی کند و بقیه عوامل موثر در این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. موارد زیر در اقتصاد یک ساختمان موثر است :

قیمت زمین : بدلیل کوچک بودن مقاطع عرضی در ساختمانهای فولادی ، فضای کمتری توسط اسکلت سازه اشغال شده و در مقایسه با سازه های بتنی ، ساختمانهای فلزی در پلان دارای سطح موثر بیشتری هستند. بنابراین هزینه زمین در هر متر مربع مفید ساختمان ، در ساختمانهای فلزی کمتر خواهد بود.

مصالح در دسترس ارزش نهایی ساختمان : هرچه مدت زمان ساخت یک ساختمان کوتاهتر باشد ، هزینه نهایی آن ساختمان کمتر خواهد بود. با توجه به روشهای مختلف ساخت سازه ، متوجه می شویم که در مقایسه با سایر روشها ، ساخت سازه های فلزی زمان کمتری صرف می کند. هزینه اسکلت اصلی سازه ( سفت کاری ) تاثیر نازک کاری اثیر نصب تجهیرات و تاسیسات نحوه تاثیر این عوامل در بهره برداری بهینه از ساختمان هزینه ایجاد تغییرات داخلی و بهسازی در ساختمان هزینه تخریب ( در ساختمانهای با عمر کوتاه )

 

فرایند تولید انواع اسکلت های فلزی و سوله

الف) برشکاري اولیه

در بدو امر مواد اولیه (شامل ورقهاي فولادي که عمدتاً به صورت خام موجود می باشند) بوسیله جرثقیل به کنار دستگاههاي برش انتقال داده می شوند تا عمل برش روي آنها صورت پذیرد. در این مرحله برش در این حالت به صورت گرم انجام می گیرد. به این صورت که کارگر ماهر برش را با شعله بنفش رنگ قوي حاصل از گاز استیلن و اکسیژن انجام می دهد. از این روش بیشتر براي برشهاي طولی ورق استفاده می گردد. بعد از این عملیات ورقهاي بریده شده توسط واحد کنترل کیفیت بازرسی شده و پس از بازرسی ورقهاي فولادي برش خورده توسط جرثقیل سقفی به قسمت هاي بعدي منتقل می گردد.

ب) قطعه زنی

در جریان تولید محصول نهایی ، علاوه بر تولید بدنه اصلی اسکلت ، قطعاتی نیز باید تولید گردند که جهت اتصال تیرها و ستونها به یکدیگر بر اساس طراحی انجام شده مورد استفاده قرار می گیرند. عملیاتی که بر روي این قطعات انجام می پذیرد بسیار متنوع می باشد که از این عملیات ها میتوان به پانچ، لبه بری و ... اشاره نمود. لازم به ذکر است که دستگاهی که در این بخش مورد استفاده قرار میگیرد دستگاه پنچ کاره میباشد که این دستگاه قادر خواهد بود تا عملیات برش ورق، برش تسمه، برش مقاطع، برش نبشی، لبه بری و پانچ را بر حسب نیاز قطعات بر روي آنها انجام دهد. پس از این عملیات کلیه عملیات انجام شده توسط کارشناس کنترل کیفیت بازرسی شده وقطعات توسط جرثقیل به بخشهاي بعدي انتقال می یابد.

ج) تسمه زنی

در برخی از موارد احتیاج به ورقها با طول زیاد می باشد به همین منظور ورقهاي بریده شده در قسمت برشکاري بوسیله جرثقیل سقفی به این بخش انتقال داده م یشود. روش کار بدین صورت است که ابتدا در محل مناسب ورقها در امتداد یکدیگر قرار داده می شوند و سپس عملیات جوشکاري با نفوذ لازم انجام م یپذیردسپس سطح جوش را سنگ م یزنند تا درزهاي باقیمانده کاملاً پوشانیده شود. این قطعات توسط کارشناس کنترل کیفیت بازرسی و بوسیله جرثقیل

سقفی محصولات این بخش به بخش بعدي منتقل می گردد.

د) مونتاژ اولیه H

معمول ترین نیم رخهاي مورد استفاده ، نیم رخ هاي نورد شده I شکل می باشد که در صورت بزرگ شدن ابعاد مقطع، نیمرخ I را با استفاده از ورقها و اتصالات جوشی می سازند که در این صورت به آن تیر ورق plat greider گفته می شود ورقهاي فولادي از بخش تسمه زنی بوسیله جرثقیل سقفی به این بخش انتقال داده می شود. ورقهاي فولادي در این قسمت بر روي فیکچرها

طوري در کنار یکدیگر قرار می گیرند که به صورت تیر درآیند و به دلیل اینکه این تیرها از هم جدا نشوند و از استحکام لازم جهت انتقال به بخش هاي دیگر تولید برخوردار باشد عملیات جوشکاري نقطه اي بر روي آنها صورت می پذیرد.

پس از عمل جوشکاري نقطه اي قطعات مورد بازرسی قرار گرفته و بوسیله جرثقیل سقفی به مرحله مونتاژ نهایی H جهت جوش زیر پودري منتقل می گردند.

ر) مونتاژ نهایی H

تیرهاي ساخته شده در قسمت قبلی جهت اتصال نهایی بوسیله جرثقیل سقفی به این بخش منتقل می گردد. عملیات جوشکاري بر روي شاسی ویژه اي صورت می پذیرد بدین صورت که دستگاه جوش زیر پودري بر روي این شاسی داراي حرکت رفت و برگشت بوده و از یک سمت

شاسی حرکت کرده و محل اتصال ورقهاي فولادي را به یکدیگر جوش می دهد. پس از اتمام مرحله رفت تیر به وسیله جرثقیل سقفی برگردانیده می شود تا با حرکت برگشت دستگاه جوش زیر پودري، سطح دیگر تیر را نیز جوشکاري نماید. دستگاه جوش زیر پودري داراي ویژگی هایی می باشد که به شرح ذیل می باشد:

سهولت جوشکاري در زوایاي مختلف سیستم کنترل BUM BAKE براي جلوگیري از چسبیدن سیم به الکترود و قطعه کار تراك محکم با دو محور رانشی و ...

در انتهاي این بخش قطعات H شکل مورد بازرسی قرار گرفته و توسط جرثقیل به بخش بعدي انتقال می یابد.

ز) برشکاري

با توجه به اینکه تیرهایی که در قسمت هاي مختلف اسکلت فلزي مورد استفاده قرار می گیرند داراي ابعاد مختلفی می باشند لذا این تیرها می بایست براساس اندازه مورد نیازو طراحی شده برش داده شوند. عملیات برشکاري در این بخش توسط دستگاه اره نواري صورت می پذیرد که داراي دو رولر 12 متري می باشد. تیرها بر روي این رولر ها قرار گرفته و براساس ابعاد مورد نیاز برش داده می شوند. قطعات بریده شده توسط کارشناس کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار

گرفته و در صورت نیاز به سوراخ کاري توسط جرثقیل سقفی به بخش بعدي انتقال می یابد.

س) سوراخکاري

عملیات سوراخکاري بر روي تیرهایی صورت می گیرد که براي اتصال به یکدیگر احتیاج به ایجاد منافذي در آنها می باشد.دستگاهی که جهت سوراخکاري تیرها در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد ، دستگاه دریل رادیال می باشد که این دستگاه توانایی ایجاد سوراخ طولی بر روي تیرها را دارا می باشد. قطرهاي سوراخ شده مورد بازرسی قرار گرفته و بوسیله جرثقیل سقفی بخش بعدي منتقل میشود.

ش) مونتاژ و جوشکاري نهایی محصول

تیرهاي تولید شده در مراحل قبل و قطعات تولید شده در بخش قطعه زنی بوسیله جرثقیل سقفی جهت مونتاژ نهایی به این بخش انتقال داده می شوند تا قطعات مورد نیاز بر روي تیرهاي تولیدشده در قسمت مونتاژ نهایی H سوار ASEMBEL شوند. این اتصالات توسط دستگاههاي جوش رکتی فایر و دستگاه جوش Mig/Mag صورت می پذیرد. از مزایاي دستگاه جوش رکتی فایر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

جریان برق ورودي ناچیز، ضریب قدرت بالا و راندمان زیاد حفاظت عالی بدنه در مقابل عوامل محیطی قوس بسیار عالی در شروع به کار

از مزایاي دستگاه جوش Mig/Mag می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

امکان جوشکاري سنگین صنعتی و تنظیم دلخواه با گستره وسیع مناسب براي جوشکاري ورقهاي نازك و ضخیم استهلاك بسیار کم و ساختمان قابل اطمینان

قبل از رنگ آمیزي، روغنکاري یا عملیات مشابه دیگر روي قطعات اسکلت فلزي ،باید آنها را کاملاً خشک کرد و سطوح آنها را از هر نوع زنگ زدگی، خوردگی و آلودگی دیگر پاك نمود. در این بخش از ماسه پاشی sand blast استفاده می گردد بدین صورت که در سیستم سندبلاست ماسه بوسیله فشار باد بر روي سطح قطعات پاشیده می شود و در حقیقت عمل سنباده زنی صورت می پذیرد و سطح اسکلت فلزي کاملاً صاف و صیقلی شده و آماده رنگ آمیزي می گردد این سطح توسط کارشناس کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار گرفته و توسط جرثقیل به واحد بعدي انتقال می یابد.

ظ) رنگ آمیزي

قطعات پس از سندبلاست بوسیله جرثقیل به بخش رنگ آمیزي منتقل می گردند و بوسیله سیستم رنگ آمیزي که شامل کمپرسور میباشد. رنگ بر روي سطح اسکلت فلزي پاشیده می گردد.

باید توجه داشت چنانچه اسکلت فلزي در منطقه در معرض رطوبت کم قرار گرفته باشد باید سطح آن با یک دست ضد رنگ و دو دست رنگ (آستر و رویه) زده شود.

در نهایت اسکلت فلزي مورد بازرسی نهایی قرار گرفته و براي مشتري ارسال می گردد.

شرکت بهبود صنعت آمادگی خود جهت تهیه طرح توجیهی تولید اسکلت فلزی را اعلام می دارد

هم اکنون سفارش طرح توجیهی تولید اسکلت فلزی دهید

استفاده از کلیه مطالب این سایت برای عموم آزاد می باشد ، فقط در راستای حفظ زحمات تیم تولید محتوی ما خواهشمندیم در صورت برداشت از این محتوی لینک ما را درج نمایید. باسپاس

خواندن 10390 دفعه

نگارش طرح توجیهی بروز

سلام دوست عزیز، با تشکر از بازدید شما از وب سایت ایران صنعت، حضور گرانقدر شما اعلام میداریم که کارشناسان ما آماده هستند تا این طرح های توجیهی را به صورت بروز مطابق استانداردهای بانکی و براساس اعداد و ارقام واقعی حال حاضر برایتان آماده نمایند. جهت هماهنگی در این خصوص با ما تماس بگیرید.

نگارش طرح توجیهی، انجام مطالعات امکان سنجی و بازار تخصص ماست.

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی تولید سس

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید انواع سس سال نگارش: 96 تعداد صفحه: 36 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فایل: do ...
3 تعداد فروش
ریال 12,000,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی کاشت آلوئه ورا

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل کاشت و پرورش آلوئه ورا سال نگارش: 92 تعداد صفحه: 52 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت ...
0 تعداد فروش
ریال 1,600,000

طرح توجیهی تولید آب معدنی

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید آب معدنی  سال نگارش: 94 تعداد صفحه: 73 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فایل: d ...
5 تعداد فروش
ریال 1,900,000

طرح توجیهی فرآوری میگو و ماهی

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل فرآوری میگو و ماهی  سال نگارش: 88 تعداد صفحه: 77 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فای ...
5 تعداد فروش
ریال 1,900,000
طرح توجیهی تولید سس
طرح توجیهی کاشت آلوئه ورا
طرح توجیهی تولید آب معدنی
طرح توجیهی فرآوری میگو و ماهی

نظرات مشتریان

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


  • 0
  • 0

گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام