ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - آشنایی با خطوط تولید و فرآیندهای صنعتی

محبوب ترین های سایت

راهنمای سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...

ایده های سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 43
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44
پنج شنبه, 22 فروردين 1392 09:00

فرایند تولید الکترود جوشکاری

نوشته شده توسط

 جوشكاري یكي از متداول ترين روشهاي اتصال قطعات كار مي باشد، ايجاد قوس الكتریكي عبارت از جريان مداوم الكترون بين دو الكترود و یا الكترود و كار بوده كه در نتيجه آن حرارت توليد مي شود. بايد توجه داشت كه براي برقراری قوس الكتریك بین دو الكترود و یا كار و الكترود وجود هوا و یا یك گاز هادي ضروري است. بطوريكه در شرايط معمو لي نمی توان در خلاء جوشكاري نمود.

در قوس الكتريكي گرما و انرژي نوراني در مكانهاي مختلفی كسان نبوده بطوریكه تقریباً 43% از حرارت در آند و 21% بقيه بصورت قوس ظاهر می شود . دمای حاصله از قوس الكتريكي بنوع الكترودهاي آن نيز وابسته است بطوريكه در قوس الكتريكي با الكترودهاي ذغالي تا 3200 درجه سانتيگراد در كاتد و تا 3900 در آند حرارت وجود دارد. دماي حاصله در آندو كاتد براي الكترودهاي فلزي حدوداً 2400 درجه سانتيگراد تا 2600 درجه تخمين زده شده است.

 در اين شرايط درجه حرارت در مركز شعله بين 6000 تا 7000 درجه سانتيگراد مي باشد از انرژي گرمائي حاصله در حالت فوق فقط % 70 تا 60 % در قوس الكتريكی مشاهده گرديده كه صرف ذوب كردن و عمل جوشكاري شده و بقيه آنيعني 30 % تا 40 % بصورت تلفات گرمائي به محيط اطراف منتشر مي گردد.

طول قوس شعله بین 0.8 تا 0.6 0 قطر الكترود مي باشد و تقريباً 90 % از قطرات        مذاب جدا شده از الكترود به حوضچه مذاب وارد مي گردد و 10 % باطراف پراكنده مي گردد .براي ايجاد قوس الكتريكي با ولتاژ كم بين 40 تا 50 ولت در جريان مستقيم و 60 تا 50 ولت در جريان متناوب احتياج مي باشد ولي در هر دو حالت شدت جريان بايد بالا باشد نه ولتاژ.

 

انواع الكترودها

الكترودهائي كه در جوش اتصال فولاد به كار برده مي شوند مفتولهاي مغزي با آلياژ يا بدون آلياژ دارند كه جريان جوش را هدايت مي كند. شعله برق بين قطعه كار و سرآزاد الكترود مي سوزد و الكترود به عنوانيك ماده اضافي ذوب مي شود.

الكترودهاي نرم شده داراي علائم اختصاري بوده كه روي بسته بندي آنها نوشته شده است. علائم اختصاري تمام نكات مهمي كه در به كار بردن آن الكترود بايد مراعات شوند نشان مي دهند.

ذيلا انواع الكترودهاي مورد استفاده در صنعت ارائه شده است .

الكترودهاي روتيلي الكترودهاي قليائي الكترودهاي سلولزي الكترودهاي مخصوص فولاد زنگ نزن الكترودهاي مخصوص آلياژ هاي نيكل الكترودهاي مخصوص فولادهاي مقاوم به خزش الكترودهاي مخصوص لوله هاي نفت و گاز الكترودهاي مخصوص فولادهاي ساختماني ريز دانه الكترودهاي مخصوص چدن الكترودهاي مخصوص آلومينيوم و برنز الكترودهاي مخصوص شيار زني

 

مشخصات الكترودها

در جوشكاري مشخصات الكترودها بايك سري اعداد مشخص مي گردند. اعداد مشخصه به ترتيب زير مي باشد.

E6010

E = جریان برق

60 = كشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اينچ مربع

1 = حالات مختلف جوشكاري

0 = نوع جريان مي باشد.

علامت اول

در علائم الكترود بالا E مشخص مي نمايد كه اين الكترود براي جوشكاري برق است فاده مي شود. ( بعضي از الكترودهاي پوشش دار هستند كه در جوشكاري با اكسي استيلن از آنها استفاده مي شوند مانند FC18)

علامت دوم

عدد 6 و 0يعني مشخصه فشار كشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اينچ مربع بوده كه بايستي آن را در 1000 ضرب نمود يعني فشار كشش گرده جوش اين نوع الكترود 60000 پاوند بر اينچ مربع است.

علامت سوم

حالات جو را مشخص مي كند كه هميشه اين علامت 1يا 2يا 3 مي باشد . الكترودهائي كه علامت سوم آنها 1 باشد در تمام حالات جوشكاري مي توان از آنها استفاده كرد. و الكترودهائيكه علامت سوم آنها عدد 2 مي باشد در حالت سطحي و افقي مورد استفاده قرار مي گيرند .

الكترودهائي كه علامت سوم آنها 3 باشد تنها در حالت افقي مورد استفاده قرار مي گيرند .

علامت چهارم

خصوصيات ظاهري گرده جوش و نوع جريان را مشخص مي نمايد كه اين علائم از 0 شروع و به 6 ختم مي گردند.

چنانچه علامت چهارميا آخر صفر باشد موارد استعمال اين الكترودها تنها با جريان مستقيم یا DC و با قطب معكوس مي باشد. نفوذ اين جوشكاري زياد و شكل مهره هاي جوش آن تخت و درجه سختي گرده جوش تقريباً زياد مي باشد.

چنانچه علامت چهارم يك باشد موارد استعمال اين الكترود با AC و DC مي باشد . شكل ظاهري جوش اين الكترود صاف و در شكافها و درزها كمي مقعر و درجه سخت ي جوش كم ي زيادتر از گرده اول است.

اگر علامت چهارم 2 باشد موارد استعمال الكترود با AC و DC مي باشد.نفوذ جوش متوسط و درجه سختي جوش كم ي كمتر از دو گروه قبل مي باشد نما ي ظاهر ي آن محدب است . اگر علامت چهارم 3 باشد اين الكترود را مي توان با جريان AC متناوب يا جريان مستقيم به كار برد. درجه سختي گرده جوش اين الكترود كمتر از دو گرده اول و دوم و كمي بيشتر از گرده سوم مي باشد و نيز در داراي قوس الكتريك خيلي آرام و نفوذ كم و شكل مهره ها ي آن در درزهاي شكل محدب مي باشد.

اگر علامت چهارم 4 باشد اين الكترود را مي توان با جريان AC , DC به کار برد موارد استعمال ا ين الكترود برا ي شكافها ي عم يق يا در جائ ي كه چند ين گرده جوش به رو ي هم لازم است مي باشد.

چنانچه علامت آخر 5 باشد مشخصه اين علامت اين است كه فقط جريان DC مورد استفاده قرار مي گيرد و موارد استعمال آن در شكافهاي باز و عميق است. درجه سختي گرده جوش اين الكترود كم و داراي قوس الكتريكي آرامي است و پوشش شيميايي آن از گروه پوشش الكترودهاي بازي است.

چنانچه علامت آخر 6 باشد . خواص و مشخصه آن مطابق گروه 6 است با این تفاوت كه با جریان AC مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

استاندارد ملي تولید الکترود جوشکاری

با مراجعه به اطلاعات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، نتيجه گيري شده ا ست كه استاندارد ملي شماره 479 تدوين شده در سال 1347 در ارتباط با الكترود روپوش دار جوشكاري با قوس الكتريكي مي باشد .

همچنين در ارتباط با استاندارد اين محصول رعايت نكات زير ضروري است .

اطلاعات لازم ثبت روي پاكت الكترود

مطابق استاندارد پاكت ها و كارتنهاي الكترود بايستي علامت ها و نوشته هائي داشته باشند كه حتي المقدور مصرف كننده را در دسترسي به كيفيت مطلوب جوش راهنمائي و ياري نمايند .

در رو ي پاكت الكترود علاوه بر نام كارخانه سازنده , نوع جنس نيز درج مي شود كه برا ي مصرف صحيح حائز اهميت است.

هر پاكت الكترود بايستي علاوه بر اسم تجارتي الكترود, طبقه بندي آن الكترود را حداقل طبق يكي از استانداردهاي مهم بيان نمايد. براي آگاهي از طول زمان ماندگي الكترود در كارخانه , بازار يا انبار و غيره . شماره ساخت يا تاريخ تولي د روي پاكت نوشته يا مهر زده مي شود .

قطر سيم مغزي الكترود مصرف كننده را در كاربرد صحيح آن با توجه به ضخامت فلز , زاويه سيار, ترتيب پاس و غيره راهنمايي مي كند.

نوع جريان برق از اينكه جريان دائم يا جري ان متناوب لازم است ( با موتور ژنراتور يا ترانسفورماتور مي توان جوش داد) يا هر دو و در جريان دائم نوع اتصال قطب ي باي ستي يا به عبارت يا علامت روي پاكت درج شود.

حالت يا حالات ي از جوشكاري كه ا ين الكترود در آن حالت يا حالات مناسب است رو ي پاكت بيان مي شود.

درج حدود شدت جريان برق ( بر حسب آمپر ) جهت انتخاب اوليه ( تنظيم دقيق شدت جري ان ضمن جوشكاري با توجه به عوامل مختلف انجام مي شود ) ضرور ي است . وزن الكترودها يا تعداد الكترود داخل هر بسته روي پاكت يا بر چسب آن درج مي شود. نوشتن مواردي كه در بالابه آن اشاره شد, روي پاكت مطابق بيشتر استانداردها اجباري است.

همچنين خواص مكانيكي و شيميائي , وضعيت ذوب و كيفي ت قو ي, نحوه نگهدار ي و انبار كردن, درجه حرارت خشك كردن, مواد استعمال بخصوص و پارهاي توصيه هاي ديگر در روي پاكت براي آگاهي مصرف كننده چاپ شده و يا مهر زده مي شود.

 

استانداردهاي جهاني تولید الکترود جوشکاری

استانداردهاي زير در مورد الكترود روپوش دار براي جوشكاري با قوس الكتريكي در جهان وجود دارد .

AWS E 6013 , JIS D 4313 , GB E 4313 , ESAB , DIN 1913 , EN 499

 

موارد مصرف الکترودهای جوشکاری

الكترود جوشكاري همانطوريكه از نام آن مشخص است براي جوشكاري فلزات از طريق قوس الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرد . اين محصول از نوع الكترود ذوب شونده و مصرفياست و لذا با فلز پايه تركيب مي گردد .

الكترود داراي انواع مختلف از نظر قطر و تركيب شيميائي و متالوژيكي مي باشد ولي مصرف آن همه براي جوشكاري است و علت وجود تنوع مخت لف ، ايجاد قابليت استفاده از آن براي انواع فولادها و چدن ها با ضخامت مختلف است .

الكترود جوشكاري جز اجتناب ناپذير تجهيزات و ادوات جوشكاري با قوس الكتريكي است و  لذا هيچگونه كالاي جايگزين براي آن وجود ندارد و كاملا مي توان ادعا كرد كه بدون حضور الكترود امكان جوشكاري ذوبي با قوس الكتريكي وجود ندارد .

 

كشورهاي عمده توليد كننده الكترود جوشكاري

الكترود جوشكاري يكي از مواد و احتياجات توليد صنعتي محسوب مي گردد از اينرو توليد آن در بسياري از كشورهاي صنعتي جهان انجام مي گيرد . ليكن در اينجا با استفاده از آمار ارائه شده سازمان تجارت جهاني كشورهاي عمده توليد كننده اين محصول به صورت زير استخراج شده است .

• چين

• آمريكا

• سوئد

• آلمان

• انگلستان

• كانادا

• تركيه

 

كشورهاي عمده مصرف كننده الكترود جوشكاري

محصولات مورد مطالعه در كليه كشورهاي جهان داراي كاربرد است و تقريبا نمي توان كشوري را از اين امر مستثني كرد .

 

استناد بر وجود مزيت نسبي در الكترود جوشكاري توليدي ايران

دركشور ايران به دليل برخورداري از برخي شر ايط موثر در مز يت نسبي توليد كالاها ي صنعتي ، امكان رقابت در بازارها ي جهاني وجود دارد و بر طبق آن صادرات ا ين محصولات جذابيت بالا يي را در بازارها ي صادراتي بوجود آورده است . بنابر اين گفتن ي است كه در صورت توليد در سطح جهاني ، امكان افزا يش حجم صادرات به ميزان بيشتر از وضعيت موجود وجودخواهد داشت . ذيلا برخي موارد عمده تاث ير گذار در ايجاد مز يت نسبي محصولات مورد مطالعه ارائه شده است .

• با صرف نظر از درصد جزئي بر اي افزودني هاي شيميائي ، مواد او ليه توليد محصولات مورد مطالعه در داخل كشور توليد مي گردد و لذا كشورمان از نظر مواد اول يه كه حدود 95 درصد محصولات توليدي را تشكيل مي دهد ، داراي مزيت مي باشد .

• قابليت تو ليد با قيمت تمام شده پائين بواسطه پائين بودن هز ينهاي نيروي انساني ، انرژي و غيره به نسبت برخي كشورهاي جهان

• وجود ناوگان حمل و نقل نسبتا مناسب در كشور

• وجود مبادي خروجي راه دريايي از شمال و جنوب كشور

نبود قدرت اثر بخش اتحاد يه ها و مر اكز مشابه در ق يمت گذار ي و يا تعيين شر ايط فروش  ( آزادي كامل توليد كننده در سياست گذاري توليد و فروش )

• نبود موانع دولتي در امور صادرات و برعكس حمايت هاي دولتي در صادرات غير نفتي

• پائين بودن نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي رسمي جهان مانند يورو و دلار

با عنايت بر مطالب ذكر شده ، مي توان گفت كه نه تنها صادرات محصول مورد مطالعه طرح امكان پذير خواهد بود بلكه پتانسيل توسعه آن به بيش از مقدار فوق نيز وجود دارد .

 

فرایند تولید الكترود جوشكاري

فرايند توليد الكترود جوشكاري به صورت زير است:

 

همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد محصول توليدي الكترود جوشكاري مي باشد كه مراحل توليد آن به شرح زير مي باشد:

1) بخش توليد هسته فلزي الكترود : فلز اصلي الكترود بصورت رول وارد كارخانه مي شود و قطر سيم رول هاي مورد استفاده 5 تا 6 ميلي متر مي باشد كه از خارج وارد مي گردد. قابل ذكر است عمليات زنگزدايي ، كشش و جرم گيري مي تواند با استفاده از خدمات ديگر شركتها انجام بشود. بنابراين ابتدا زنگ زدايي و (desealing) شده و سپس رولها به دستگاه كشش رفته و در آنجا مفتول به قطر مورد نظر 3.2 میلی متر مي آيد و پس از شستشو و جرم گيري توسط دستگاه برش بطور اتوماتيك به مفتولهاي فلزي باطول مورد نظر ( 400 ميلي متر ) در مي آيند. مفتولهاي فلزي توسط پالت و ليفتراك به دستگاه تغذيه ميله الكترود فرستاده مي شود و توسط اين دستگاه هسته فلزي الكترود با سرعت و پي در پي متناسب با ظرفيت هاي دستگاه پوشش دهنده فرستاده مي شود.

2) بخش توليد پوشش الكترود : ابتدا مواد پوشش دهنده از انبار آورده شده و پس از سرند شدن در دستگاه الك الكتريكي هر كدام در ظروف فلزي ذخيره و طبق فرمولاسيون وزن و در دستگاه مخلوط كن ريخته مي شود دستگاه فرمولاسيون مي تواند هم بصورت

3- خشك و هم تر عمل كند. شارژ دستگاه در هر مرحله 120 كيلوگرم و زمان هر شارژ 4 دقيقه مي باشد. سپس مخلوط تهيه شده در سيلندرهاي دستگاه روكش دهنده ريخته و بصورت دستي آنرا متراكم نموده و بر روي دستگاه جداگانه اي جهت انجام عمل پرس و تراكم و هواگيري پودر استفاده نمود.

3) مراحل توليد الكترود : در دستگاه پوشش دهنده الكترودها بصورت اتوماتيك روكش را به مقدار مورد نظر به مفتولهاي فلزي مي دهند. ظرفيت خروجي الكترود پوشش داده شده از اين دستگاه حداقل 500 كيلوگرم در ساعت است . فشار دستگاه پرس حداقل 200 بار مي باشد . سپس الكترود جهت تميز شدن از ذرات و زوائد توسط تسمه نقاله اي به دستگاه پاك كن برده شده و سپس در دستگاه كوره اي قرار گرفته و در دماي 200 درجه سانتی گراد خشك مي شود. سپس از كوره خارج شده و توسط ماشين مارك زني ، مارك علائم لازم به روي آنها زده شده سپس بسته بندي مي گردد و به انبار فرستاده مي شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با طرح توجیهی تولید الکترود جوشکاری به این مقاله مراجعه نمایید.

 

شرکت بهبود صنعت آمادگی خود جهت تهیه طرح توجیهی تولید الکترود جوشکاری را اعلام می دارد

هم اکنون سفارش طرح توجیهی تولید الکترود جوشکاری دهید

استفاده از کلیه مطالب این سایت برای عموم آزاد می باشد ، فقط در راستای حفظ زحمات تیم تولید محتوی ما خواهشمندیم در صورت برداشت از این محتوی لینک ما را درج نمایید. باسپاس

 

 

 

خواندن 25682 دفعه

نگارش طرح توجیهی بروز

سلام دوست عزیز، با تشکر از بازدید شما از وب سایت ایران صنعت، حضور گرانقدر شما اعلام میداریم که کارشناسان ما آماده هستند تا این طرح های توجیهی را به صورت بروز مطابق استانداردهای بانکی و براساس اعداد و ارقام واقعی حال حاضر برایتان آماده نمایند. جهت هماهنگی در این خصوص با ما تماس بگیرید.

نگارش طرح توجیهی، انجام مطالعات امکان سنجی و بازار تخصص ماست.

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی تفکیک زباله و تولید کود کمپوست

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تفکیک زباله و تولید کود کمپوست  سال نگارش: 97 تعداد صفحه: 76 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بو ...
14 تعداد فروش
ریال 2,300,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی پرورش شتر و نخل

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل پرورش شتر و نخل  سال نگارش: 87 تعداد صفحه: 117 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فایل: ...
0 تعداد فروش
ریال 2,400,000

طرح توجیهی تولید بلوک سقفی CLC

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید بلوک سقفی CLC ( سی ال سی ) سال نگارش: 91 تعداد صفحه: 84 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد ب ...
7 تعداد فروش
ریال 1,800,000

طرح توجیهی تولید خوراک دام

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید خوراک آماده دام سال نگارش: 97 تعداد صفحه: 47 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت ف ...
2 تعداد فروش
ریال 1,500,000
طرح توجیهی تفکیک زباله و تولید کود کمپوست
طرح توجیهی پرورش شتر و نخل
طرح توجیهی تولید بلوک سقفی CLC
طرح توجیهی تولید خوراک دام

نظرات مشتریان

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


  • 0
  • 0

گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام