ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - آشنایی با خطوط تولید و فرآیندهای صنعتی

محبوب ترین های سایت

راهنمای سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...

ایده های سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 45
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 47
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 46
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 43
یکشنبه, 13 بهمن 1392 16:30

آشنایی با روش تولید اسید فسفریک

نوشته شده توسط

 در این مطلب به معرفی روش تولید اسید فسفریک می پردازیم . امیدوارم این مطلب برای تدوین طرح توجیهی تولید اسید فسفریک مناسب باشد و اطلاعات خوبی در خصوص فرآیند تولید این محصول به شما بدهد.

 طراحی و احداث صنایع نیازمند شناخت مبانی تئوري و برخورداري از دیدگاههاي عملی و تجربی متناسب با شرایط اقتصادي و فرهنگی حاکم و دانش فنی موجود جامعه، به منظور نیل به اهداف تولید می باشد. بررسی امکان احداث واحد از حیث نحوه تامین مواد اولیه، تعیین میزان سرمایه گذاري و تطابق تکنولوژي صنعت مورد نظر با میزان تخصص ها و مهارت هاي بالقوه و بالفعل موجود در کشور، مطالعات هماهنگ و چند جانبه اقتصادي، فنی، اقلیمی و جغرافیایی را ایجاب می نماید.

 مطالعات فنی ایجاد صنایع، مجموعه اي از تحقیقات در خصوص ماهیت مواد و محصولات، شناخت فرایندهاي مختلف تولید و تکنولوژي هاي موجود و بررسی سیستمها، تجهیزات و ماشین آلات می باشد. این بررسی ها در راستاي نیل به هدف توسعه، تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدي صورت می گیرد که با بهبود بافت فنی واحدهاي جدید التاسیس در داخل کشور، پاسخگویی به نیاز بازار و رقابت با سایر تولید کنندگان جهانی را امکان پذیر می سازد.

اسید فسفریک تجاري با دو روش آپاتیت شویی با اسید سولفوریک (روش تر) و یا با احتراق فسفر(روش کوره اي)تولید می شود:

 

روش تر (Wet processing)

در این روش اسید فسفریک از فعل و انفعالات شیمیایی کنستانتره سنگ فسفات و اسید سولفوریک حاصل می شود.

واکنش نهایی تولید اسید فسفریک را می توان تاثیر اسید سولفوریک بر خاك فسفات، Ca10F2(PO4) 6 ، دانست:

Ca 10 F2 (PO4)6 + 14H3 PO4 ---------> 10Ca (H2 PO4)2 +2HF

10Ca (H2 PO4)2 + 10H2 SO4+20H2O ---------> 20H3 PO4 + 10Ca SO4 . 2HO2

واکنش نهایی عبارت است از:

Ca10 F2 (PO4)6 + 10 H2 SO4 + 20 H2O ---------> 6 H3 PO4 + 10 Ca SO4 . 2 H2O + 2 HF

 

در یک سیستم با فرایند تر، براي تولید اسید فسفریک واکنش مربوطه، واکنش آپاتیت شویی (سنگ فسفات) با اسید سولفوریک است که واکنش هاي پیچیده اي به شمار می آیند. سنگ فسفات، خشک و خرد شده و به طور پیوسته به همراه اسید سولفوریک به داخل راکتور تغذیه می شود. طی واکنش، کلسیم فسفات با اسید سولفوریک به شکل سولفات کلسیم ترکیب می شود که معمولا با عنوان گچ از آن یاد می شود.

از خرد کردن سنگ فسفات در آسیاب به همراه مقداري اسید فسفریک رقیق شیرابه اي حاصل می گردد که شیرابه مذکور با اسید فسفریک 55 درصد به راکتور منتقل شده ودر اثر مجاورت با اسید سولفوریک و با کمک همزن محصول خروجی که شامل گازهاي متصاعد شده، اسید فسفریک و سولفات کلسیم است از دو بخش راکتور خارج می گردد.

گازهاي متصاعده که حاوي ترکیبات سیلیس و فلوئور می باشد پس از برج هاي جذب در مجاورت با اب اسید فلوسیلیسیک ((H2SiF 6 موجود در آن بازیابی می شود.

شیرابه خروجی از قسمت دیگر راکتور از چند مرحله فیلتر خلا دورانی افقی (Pan filter) عبور نموده واسید فسفریک از سولفات کلسیم جدا می گردد. سولفات کلسیم یا گچ به دست آمده اصطلاحا ژیپس نامیده می شود. به منظور تغلیظ اسید فسفریک از اواپراتورهاي تحت خلا استفاده می شود که غلظت از 30 درصد به 54 درصد می رسد.

 

اصولآ دو نوع فرایند انحلال تدریجی وجود دارد:

فرایند هایی که در آنها سولفات کلسیم دو آبه (Dihydrate process) تشکیل و جداسازي می شود.

فرآیندهایی که در آنها سولفات کلسیم نیمه آبدر (Hemihydrate process) به عنوان فرآورده میانی یا نهایی تشکیل می شود.

 

سه گونه فرآیند نیمه آبدار به کار برده می شود که اهمیت هر سه نوع با هم متفاوت است:

سولفات کلسیم بلافاصله به صورت نیمه آبدار رسوب کرده و توسط فیلتر کردن خارج می شود.

سولفات کلسیم در آغاز به صورت دو آبه رسوب کرده و سپس به شکل نیمه آبدار رسوب می کند.

سولفات کلسیم به صورت نیمه آبدار رسوب کرده و سپس به شکل دو آبه تبلور مجدد می نماید.

 

در شکل زیر فرایند تولید اسید فسفریک به روش Hemihydrate به طور شماتیک نشان داده شده است.

 

 

 درفرایند فوق همچنانکه مشاهده می شود علاوه بر اسید فسفریک سولفات کلسیم نیز بدست می آید. اسید فیلتر شده با عمل تبخیر به میزان 54 درصد تغلیظ شده و تغلیظ بیشتر گاهی منجر به تولید اسید سوپر فسفریک می شود. در حال حاضر شرکت پتروشیمی رازي بر اساس روش فوق تولید می نماید.

 

روش حرارتی یا خشک (Thermal processing)

در این روش کنسانتره سنگ فسفات با مخلوطی از کربن (کک) و کوارتز در کوره الکتریکی قرار می گیرد و عنصر فسفر تولید می شود:

Ca20 3Ca 3(PO4)20 + 9SiO2 + 15C -------> CaF2 + 3/2 P4 + 15 CO + 9 Ca SiO3

سپس فسفر با اکسیژن موجود در هوا اکسید شده و پنتا اکسید فسفر (P2O5) تولید می شود. پنتا اکسید فسفر نیز در مرحله بعدي جذب آب شده واسید فسفریک در نهایت بدست می آید.  

P4 + 5O2 -------> 2P2O5

P2O5 + 3 H2O -------> 2H3PO4

 

مراحل تولید اسید فسفریک به روش حرارتی

ابتدا سنگ فسفات به اندازه و ابعاد مناسب خرد شده وکاملا خشک می گردد و سپس مراحل خردشدن هاي بعدي را تا رسیدن به ابعاد 5/1 تا 3 سانتی متر طی می نماید. خرده سنگ هاي فسفات به خشک کن منتقل می شوند تا در معرض گازهاي احتراق حاصل ازکوره مستقیما در دماي 600-450 درجه سانتی گراد خشک شده و به رطوبت 5/1 درصد  برسند سپس با کک و سیلیس مخلوط شده و مخلوط به کوره الکتریکی وارد می گردد.

کوره مذکور از نوع قوس الکتریکی بوده و در اثر احیا در دماي 1500- 1300 درجه سلسیوس فسفر سفید بصورت گازهاي همراه با مقادیري گرد و غبار از قسمت کوره خارج می گردد. پس از عبور از کندانسور بخار فسفر تبدیل به فسفر جامد شده که در پایین برج در قسمت دریافت جمع می گردد. فسفر جامد به همراه مقادیري لجن و آب به قسمت تصفیه ارسال شده و پس از شستشوي با بخار از روي اختلاف دانسیته از لجن جدا و در ته مخزن تصفیه قرار می گیرد.

فسفر سفید تولید شده در این مرحله با فشار به همراه هوا به قسمت فوقانی احتراق پاشیده می شود.

 

انتخاب فرآیند منتخب

امروزه به علت مصرف انرژي بالا در روش کوره اي بیشتر سعی بر تولید اسید فسفریک به روش تر می باشد، هر چند که براي کاربردهایی که اسید فسفریک خیلی خالص مورد نیاز است روش کوره اي مناسب تر می باشد. اسید فسفریک روش تر به طور عمده براي تولید کودهاي شیمیایی به کار می رود. در کاربردهایی که اسید خالص تري مورد نیاز است می توان اسید فرایند روش تر را تصفیه نمود و اسید روشن تر و با درجه خلوص بالاتري بدست آورد.

 

برخی از دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز

منبع هاي ذخیره اسید فسفریک و اسید سولفوریک پمپ هاي ضد اسید غربالها و آسیابها بالابرها و نوارهاي نقاله راکتورهاي واحد تولید، تغلیظ و تصفیه فیلتر هاي صنعتی هیتر ها و مشعلهاي واحد تولید و واحد تغلیظ

 

جهت آشنایی بیشتر با طرح توجیهی تولید اسید فسفریک به این مقاله مراجعه کنید.

 

شرکت بهبود صنعت آمادگی خود جهت تهیه طرح توجیهی تولید اسید فسفریک را اعلام می دارد

هم اکنون سفارش طرح توجیهی تولید اسید فسفریک دهید

استفاده از کلیه مطالب این سایت برای عموم آزاد می باشد ، فقط در راستای حفظ زحمات تیم تولید محتوی ما خواهشمندیم در صورت برداشت از این محتوی لینک ما را درج نمایید. باسپاس

خواندن 22356 دفعه

نگارش طرح توجیهی بروز

سلام دوست عزیز، با تشکر از بازدید شما از وب سایت ایران صنعت، حضور گرانقدر شما اعلام میداریم که کارشناسان ما آماده هستند تا این طرح های توجیهی را به صورت بروز مطابق استانداردهای بانکی و براساس اعداد و ارقام واقعی حال حاضر برایتان آماده نمایند. جهت هماهنگی در این خصوص با ما تماس بگیرید.

نگارش طرح توجیهی، انجام مطالعات امکان سنجی و بازار تخصص ماست.

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی تولید ژلاتین و کنسرو مرغ

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل کشتارگاه و فرآوری مرغ (تولید ژلاتین و کنسرو) سال نگارش: 89  تعداد صفحه: 197 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل ...
1 تعداد فروش
ریال 3,300,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی تولید شوری زیتون

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید شوری زیتون  سال نگارش: 92 تعداد صفحه: 47 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فایل: ...
0 تعداد فروش
ریال 1,500,000

طرح توجیهی تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن (PVC) سال نگارش: 97 تعداد صفحه: 44 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خوا ...
4 تعداد فروش
ریال 1,300,000

طرح توجیهی ساخت سوله و سازه فلزی اتوماتیک

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل ساخت سوله و سازه فلزی اتوماتیک سال نگارش: 94 تعداد صفحه: 54 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود ...
4 تعداد فروش
ریال 1,800,000
طرح توجیهی تولید ژلاتین و کنسرو مرغ
طرح توجیهی تولید شوری زیتون
طرح توجیهی تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن
طرح توجیهی ساخت سوله و سازه فلزی اتوماتیک

نظرات مشتریان

  • 0
  • 0

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام